CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2021      Market cap: £ 1,731,704,998,432 ||| 24h vol: £ 393,055,542,946 ||| crypto assets: 1100

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
3 Binance Coin (BNB)£ 376.87
$521.59
-0.445611%
7.38735%
 0.00852474£ 4,139,414,276 
£ 57,824,562,330 
1.05%
3.34%
 153,432,897 
169,432,897 
$4,283.11
$4,729.75
BNB Binance Coin =
GBP

BNB/AUD - A$ 674.41
BNB/BGN - 851.45 лв.
BNB/BRL - R$ 2,914.97
BNB/CAD - C$ 652.28
BNB/CHF - Fr. 479.99
BNB/CNY - CN¥ 3,401.24
BNB/CZK - 11,284.62
BNB/DKK - kr. 3,237.05
BNB/EUR - 435.31
BNB/GBP - £ 376.87
BNB/HKD - HK$ 4,053.37
BNB/HRK - kn 3,294.58
BNB/HUF - Ft 157,304.02
BNB/IDR - Rp 7,577,100
BNB/ILS - 1,710.14
BNB/INR - 38,879.45
BNB/JPY - ¥ 56,741.28
BNB/KRW - 582,434.59
BNB/MXN - Mex$ 10,391.66
BNB/MYR - RM 2,152.11
BNB/NOK - kr 4,366.26
BNB/NZD - NZ$ 730.16
BNB/PHP - 25,215.12
BNB/PLN - 1,977.61
BNB/RON - lei 2,144.28
BNB/RUB - 39,436.92
BNB/SEK - kr 4,412.61
BNB/SGD - S$ 696.01
BNB/THB - ฿ 16,271.03
BNB/TRY - 4,210.30
BNB/USD - $ 521.59
BNB/ZAR - R 7,465.32
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
3
2021-04-17
£ 370.03£ 396.39£ 368.26£ 376.87-0.445611%
7.38735%
 0.00852474£ 4,139,414,276 
£ 57,824,562,330 
1.05%
3.34%
 153,432,897 
3
2021-04-16
£ 392.43£ 395.82£ 356.90£ 368.89-6.27822%
15.554%
 0.00827224£ 4,969,728,751 
£ 56,599,238,650 
1.13%
3.25%
 153,432,897 
3
2021-04-15
£ 396.73£ 403.17£ 390.23£ 393.930.420389%
30.1816%
 0.00858458£ 3,364,932,676 
£ 60,875,804,767 
1.25%
3.46%
 154,532,785 
4
2021-04-14
£ 406.71£ 426.35£ 382.08£ 393.15-2.25172%
40.4045%
 0.00863489£ 5,345,501,954 
£ 60,754,076,540 
1.59%
3.52%
 154,532,785 
3
2021-04-13
£ 436.24£ 437.20£ 387.79£ 401.71-8.75109%
34.8805%
 0.0086955£ 6,884,313,032 
£ 62,076,682,099 
2.46%
3.61%
 154,532,785 
3
2021-04-12
£ 384.03£ 463.90£ 377.40£ 437.5914.8292%
61.671%
 0.0100308£ 10,539,543,890 
£ 67,622,206,910 
4.83%
4.13%
 154,532,785 
3
2021-04-11
£ 343.33£ 386.35£ 335.61£ 383.8311.1511%
50.9004%
 0.00873976£ 4,151,888,567 
£ 59,314,333,472 
2.02%
3.63%
 154,532,785 
3
2021-04-10
£ 329.93£ 355.37£ 329.93£ 344.326.98252%
45.0293%
 0.0078913£ 4,495,009,613 
£ 53,208,763,879 
1.97%
3.30%
 154,532,785 
3
2021-04-09
£ 305.16£ 330.87£ 296.66£ 330.878.72619%
35.4069%
 0.00778233£ 3,425,302,160 
£ 51,129,465,216 
1.95%
3.26%
 154,532,785 
3
2021-04-08
£ 273.50£ 307.76£ 273.50£ 305.068.58162%
24.2933%
 0.00717879£ 3,317,867,959 
£ 47,141,201,341 
1.60%
3.03%
 154,532,785 
3
2021-04-07
£ 294.13£ 300.45£ 261.50£ 275.06-7.89546%
25.6992%
 0.00671758£ 4,380,537,941 
£ 42,506,371,431 
1.38%
2.85%
 154,532,785 
3
2021-04-06
£ 266.27£ 297.94£ 263.44£ 293.409.03955%
31.4813%
 0.00696075£ 3,826,069,561 
£ 45,340,498,425 
1.25%
2.91%
 154,532,785 
3
2021-04-05
£ 253.07£ 273.71£ 244.56£ 264.205.33333%
34.2596%
 0.00623653£ 2,933,663,342 
£ 40,826,840,362 
1.09%
2.65%
 154,532,785 
3
2021-04-04
£ 231.89£ 255.59£ 231.89£ 254.418.09311%
31.3302%
 0.00598779£ 2,301,834,951 
£ 39,314,039,545 
1.11%
2.57%
 154,532,785 
3
2021-04-03
£ 245.80£ 252.52£ 231.21£ 233.63-3.70302%
17.5396%
 0.00560544£ 2,139,734,812 
£ 36,103,954,043 
0.92%
2.43%
 154,532,785 
3
2021-04-02
£ 242.84£ 256.69£ 239.02£ 244.550.617509%
34.0694%
 0.00569472£ 2,859,390,801 
£ 37,790,637,006 
1.26%
2.47%
 154,532,785 
3
2021-04-01
£ 219.55£ 244.87£ 218.62£ 242.8211.8001%
42.5943%
 0.00568235£ 2,678,119,895 
£ 37,522,875,153 
1.16%
2.53%
 154,532,785 
3
2021-03-31
£ 225.39£ 229.29£ 212.11£ 219.57-1.77214%
22.24%
 0.00513238£ 2,578,549,854 
£ 33,929,963,774 
1.11%
2.30%
 154,532,785 
3
2021-03-30
£ 200.24£ 226.44£ 197.65£ 226.4413.7547%
21.5743%
 0.00527903£ 2,934,179,670 
£ 34,992,697,200 
1.64%
2.49%
 154,532,785 
3
2021-03-29
£ 194.58£ 201.27£ 193.21£ 199.832.80325%
6.63785%
 0.0047617£ 1,500,672,805 
£ 30,880,523,328 
0.88%
2.26%
 154,532,785 
3
2021-03-28
£ 196.17£ 203.11£ 191.38£ 195.34-2.01593%
1.51915%
 0.00481014£ 1,836,128,490 
£ 30,185,951,785 
1.21%
2.26%
 154,532,785 
3
2021-03-27
£ 185.07£ 199.65£ 181.85£ 195.696.96526%
0.817132%
 0.00481333£ 1,784,861,454 
£ 30,240,223,928 
1.14%
2.27%
 154,532,785 
4
2021-03-26
£ 171.22£ 184.65£ 171.22£ 184.658.19617%
-4.07167%
 0.00461872£ 1,518,253,976 
£ 28,533,860,375 
0.86%
2.17%
 154,532,785 
4
2021-03-25
£ 180.28£ 181.96£ 166.26£ 171.06-5.12204%
-11.1484%
 0.00454577£ 1,690,458,520 
£ 26,434,137,594 
0.81%
2.14%
 154,532,785 
4
2021-03-24
£ 187.66£ 196.08£ 178.07£ 182.59-2.45922%
-5.91577%
 0.00472694£ 1,739,930,615 
£ 28,215,915,005 
0.82%
2.24%
 154,532,785 
4
2021-03-23
£ 185.08£ 191.13£ 184.18£ 186.38-0.566407%
-0.195565%
 0.00467046£ 1,469,006,465 
£ 28,802,384,223 
0.78%
2.22%
 154,532,785 
3
2021-03-22
£ 190.58£ 198.81£ 184.20£ 185.15-3.28222%
0.710045%
 0.00469751£ 1,678,839,717 
£ 28,611,232,622 
0.92%
2.22%
 154,532,785 
3
2021-03-21
£ 190.08£ 194.27£ 186.14£ 191.23-0.938511%
-1.22917%
 0.00460055£ 1,244,026,682 
£ 29,550,657,811 
0.76%
2.20%
 154,532,785 
3
2021-03-20
£ 189.89£ 197.58£ 189.66£ 191.14-0.125401%
-4.29528%
 0.00453614£ 1,446,217,491 
£ 29,537,060,808 
0.84%
2.18%
 154,532,785 
4
2021-03-19
£ 188.89£ 193.83£ 185.15£ 190.24-0.135592%
-0.40176%
 0.00452029£ 1,346,780,277 
£ 29,398,878,654 
0.80%
2.18%
 154,532,785