CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: £ 724,828,042,978 ||| 24h vol: £ 156,942,471,898 ||| crypto assets: 1164

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
10 Binance Coin (BNB)£ 30.36
$41.54
3.4309%
-1.21049%
 0.00128166£ 316,440,600 
£ 4,691,846,931 
0.20%
0.65%
 154,532,785 
170,532,785 
$344.95
$380.66
BNB Binance Coin =
GBP

BNB/AUD - A$ 53.83
BNB/BGN - 66.72 лв.
BNB/BRL - R$ 227.10
BNB/CAD - C$ 52.90
BNB/CHF - Fr. 36.77
BNB/CNY - CN¥ 269.25
BNB/CZK - 891.65
BNB/DKK - kr. 253.88
BNB/EUR - 34.12
BNB/GBP - £ 30.36
BNB/HKD - HK$ 322.02
BNB/HRK - kn 258.30
BNB/HUF - Ft 12,207.18
BNB/IDR - Rp 582,428
BNB/ILS - 135.94
BNB/INR - 3,032.35
BNB/JPY - ¥ 4,310.34
BNB/KRW - 45,923.47
BNB/MXN - Mex$ 829.66
BNB/MYR - RM 167.95
BNB/NOK - kr 352.38
BNB/NZD - NZ$ 57.71
BNB/PHP - 1,996.57
BNB/PLN - 154.93
BNB/RON - lei 166.38
BNB/RUB - 3,126.45
BNB/SEK - kr 347.03
BNB/SGD - S$ 55.19
BNB/THB - ฿ 1,246.08
BNB/TRY - 308.00
BNB/USD - $ 41.54
BNB/ZAR - R 629.51
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
10
2021-01-24
£ 29.72£ 30.82£ 29.72£ 30.363.4309%
-1.21049%
 0.00128166£ 316,440,600 
£ 4,691,846,931 
0.20%
0.65%
 154,532,785 
10
2021-01-23
£ 29.69£ 30.56£ 29.01£ 29.781.17121%
-4.89714%
 0.00127256£ 343,254,020 
£ 4,602,606,541 
0.22%
0.65%
 154,532,785 
10
2021-01-22
£ 28.21£ 30.17£ 27.00£ 29.754.41315%
-0.7276%
 0.001235£ 407,695,632 
£ 4,597,527,161 
0.18%
0.64%
 154,532,785 
10
2021-01-21
£ 31.01£ 31.01£ 28.00£ 28.28-7.91917%
-5.53564%
 0.00125315£ 455,661,742 
£ 4,370,200,077 
0.20%
0.65%
 154,532,785 
10
2021-01-20
£ 31.28£ 31.29£ 29.54£ 31.04-1.06591%
5.2654%
 0.0011913£ 500,051,975 
£ 4,797,088,296 
0.23%
0.62%
 154,532,785 
10
2021-01-19
£ 33.33£ 34.53£ 30.76£ 31.65-4.0028%
13.5563%
 0.00118904£ 554,889,111 
£ 4,899,465,580 
0.27%
0.62%
 154,786,673 
11
2021-01-18
£ 33.93£ 34.45£ 32.56£ 33.41-1.29948%
20.2288%
 0.00123504£ 433,272,886 
£ 4,757,376,816 
0.27%
0.61%
 142,406,561 
11
2021-01-17
£ 31.82£ 34.31£ 30.30£ 33.656.74467%
7.68354%
 0.00127476£ 489,601,484 
£ 4,792,353,837 
0.28%
0.54%
 142,406,561 
11
2021-01-16
£ 30.20£ 32.25£ 30.01£ 31.815.42813%
-1.14156%
 0.00119272£ 444,753,857 
£ 4,530,350,730 
0.22%
0.59%
 142,406,561 
11
2021-01-15
£ 30.78£ 31.20£ 28.86£ 30.20-0.150202%
-2.85039%
 0.00111545£ 414,706,706 
£ 4,300,237,969 
0.19%
0.56%
 142,406,561 
11
2021-01-14
£ 29.60£ 30.58£ 29.05£ 30.463.49907%
-4.3178%
 0.00106466£ 389,743,786 
£ 4,337,014,431 
0.20%
0.54%
 142,406,561 
11
2021-01-13
£ 27.92£ 29.57£ 27.38£ 29.435.58912%
-4.32442%
 0.00107647£ 395,748,081 
£ 4,190,814,749 
0.21%
0.55%
 142,406,561 
11
2021-01-12
£ 27.81£ 29.15£ 27.38£ 27.870.927286%
-7.83299%
 0.00112386£ 415,026,992 
£ 3,969,413,379 
0.18%
0.57%
 142,406,561 
11
2021-01-11
£ 31.12£ 31.12£ 26.03£ 28.45-9.54634%
-4.10352%
 0.00107967£ 660,396,246 
£ 4,108,609,770 
0.18%
0.56%
 144,406,561 
11
2021-01-10
£ 32.68£ 33.21£ 30.00£ 31.38-2.48978%
4.38688%
 0.00110634£ 518,173,068 
£ 4,531,342,757 
0.19%
0.57%
 144,406,561 
11
2021-01-09
£ 31.28£ 32.52£ 30.66£ 32.494.37689%
15.4814%
 0.00109121£ 435,359,690 
£ 4,691,601,081 
0.21%
0.56%
 144,406,561 
10
2021-01-08
£ 32.05£ 32.11£ 30.01£ 31.26-2.72686%
12.5818%
 0.00104004£ 481,827,165 
£ 4,513,814,618 
0.19%
0.55%
 144,406,561 
11
2021-01-07
£ 31.11£ 32.79£ 30.64£ 31.822.82157%
15.6151%
 0.0010997£ 606,689,966 
£ 4,594,382,752 
0.23%
0.57%
 144,406,561 
11
2021-01-06
£ 30.69£ 31.00£ 29.87£ 30.872.00788%
11.113%
 0.00114025£ 469,047,297 
£ 4,457,773,256 
0.20%
0.59%
 144,406,561 
9
2021-01-05
£ 29.90£ 30.60£ 28.63£ 30.583.98927%
8.97993%
 0.00122261£ 502,780,323 
£ 4,415,933,779 
0.24%
0.63%
 144,406,561 
9
2021-01-04
£ 30.75£ 31.76£ 28.19£ 29.94-0.187817%
14.6603%
 0.00127291£ 590,789,614 
£ 4,323,898,767 
0.23%
0.65%
 144,406,561 
9
2021-01-03
£ 28.05£ 30.39£ 27.68£ 30.137.89481%
23.199%
 0.00124974£ 554,192,828 
£ 4,350,902,577 
0.24%
0.65%
 144,406,561 
8
2021-01-02
£ 27.53£ 28.37£ 27.04£ 28.011.78744%
15.224%
 0.00119562£ 384,305,873 
£ 4,044,791,869 
0.23%
0.64%
 144,406,561 
8
2021-01-01
£ 27.30£ 28.46£ 27.13£ 27.711.57597%
16.4394%
 0.00129058£ 332,726,177 
£ 4,001,098,031 
0.28%
0.68%
 144,406,561 
9
2020-12-31
£ 27.76£ 27.81£ 26.88£ 27.26-1.48091%
14.5653%
 0.00128725£ 295,101,498 
£ 3,936,759,716 
0.25%
0.68%
 144,406,561 
9
2020-12-30
£ 28.75£ 28.75£ 27.11£ 28.00-0.067283%
22.1311%
 0.00132314£ 370,087,861 
£ 4,043,676,314 
0.26%
0.69%
 144,406,561 
9
2020-12-29
£ 26.58£ 28.98£ 26.22£ 28.689.75044%
16.8692%
 0.00141705£ 691,045,108 
£ 4,140,876,836 
0.47%
0.73%
 144,406,561 
9
2020-12-28
£ 24.84£ 26.69£ 24.84£ 26.647.37522%
9.2266%
 0.00132202£ 455,491,994 
£ 3,846,992,581 
0.30%
0.68%
 144,406,561 
9
2020-12-27
£ 24.73£ 25.71£ 23.77£ 24.690.706438%
-0.93342%
 0.00126847£ 417,977,940 
£ 3,565,946,135 
0.23%
0.66%
 144,406,561 
8
2020-12-26
£ 24.78£ 25.34£ 24.36£ 25.002.87423%
-0.0319765%
 0.00126539£ 324,808,166 
£ 3,610,687,695 
0.23%
0.66%
 144,406,561